Professionalisering

Leerkrachten kunnen zich op veel verschillende manieren professionaliseren. Eens in de twee jaar wordt er een verenigingsdag georganiseerd voor alle leerkrachten. Daarnaast worden er jaarlijks studiedagen door de verschillende teams ingeroosterd en teamscholing en individuele scholing gevolgd. Tevens wordt er jaarlijks een verenigingsbreed scholingsaanbod verspreid waarbij verschillende opleidingsinstituten op locatie scholing komen verzorgen.

Klik hier voor het aanbod in het schooljaar 2023 - 2024.

 

deel