Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg betekent voor Fiers dat scholen en de vereniging systematisch de ‘goede dingen nog beter willen gaan doen’. Wij onderzoeken regelmatig, met behulp van adequate instrumenten of dat ook werkelijk zo is en we checken dat niet alleen bij onszelf maar ook bij anderen. Met behulp van een heldere beleidscyclus (planning- en control-cyclus) zorgen wij dat de  School/vereniging de goede dingen blijft doen en die waar mogelijk nog verbetert. En we vertellen over wat we doen: hoe het onderwijs er uit ziet en wat de school/vereniging doet om de kwaliteit verder te verbeteren. Dat mag iedereen van ons weten: ouder(s), bestuurder, collega, samenwerkingsverband, lokale politiek of inspecteur.

We streven kwaliteit na en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen onze ambities systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Onze kwaliteitszorg is gekoppeld aan het personeelsbeleid. We streven ernaar dat de leerkrachten competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden.

We beschrijven vijf indicatoren voor kwaliteitszorg:

  • De Fiersscholen hebben inzicht in de eigen uitgangssituatie: omgevingsanalyse, leerlinganalyse, interne analyse – SWOT en confrontatiematrix.
  • De Fiersscholen hebben hun doelen geformuleerd gerelateerd aan het strategisch beleidsplan van de vereniging en aan de visie van de school.
  • De Fiersscholen evalueren systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten en van het onderwijs en leren.
  • De Fiersscholen werken gericht aan verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs.
  • De vereniging Fiers en haar scholen leggen verantwoording af aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.

Lees hier het kwaliteitszorgsysteem van Fiers.

deel