Klokkenluidersregeling

Deze regeling betreft het omgaan met een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht binnen Fiers. Het geeft een beschrijving van de procedure die gevolgd wordt wanneer een vermoeden van een misstand of een inbreuk op Unierecht bestaat.

Klik hier om de regeling te downloaden.

Integriteitscode

In de Code Goed Bestuur PO is aangegeven dat het bestuur voor de vereniging een integriteitscode publiceert en periodiek het gesprek in de organisatie voert over integer, professioneel en ethisch verantwoord handelen.

Klik hier om de code te downloaden.

deel