Christelijk onderwijs

Acht basisscholen in de gemeente Coevorden vallen onder het bevoegd gezag van Fiers protestants christelijke scholenvereniging. De vereniging heeft tot doel zonder winstoogmerk werkzaam te zijn in het belang van het christelijk primair onderwijs. Dit doel wordt bereikt door het stichten en in stand houden van scholen voor christelijk basisonderwijs en door samen te werken met andere organisaties die het belang van het christelijk onderwijs dienen.

Risicospreiding en samenwerking

De schoolvereniging is ontstaan uit een fusie van acht schoolverenigingen binnen de gemeente Coevorden. Destijds kreeg de vereniging de naam: Vereniging Protestant Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Coevorden (VPCBO-C)

Naast het in stand houden en de belangenbehartiging van het christelijk onderwijs in de gemeente zorgt de vereniging ook voor risicospreiding en samenwerking op het gebied van personeel, financiƫn en beheer. In deze bestuursvorm is Fiers een privaatrechtelijke organisatie met de Anbi-status die minder afhankelijk is van de overheid en die tegelijkertijd ouders en leden meer mogelijkheid geeft om betrokken te zijn bij de vereniging en de scholen.

De bijbel als uitgangspunt en inspiratiebron

De vereniging laat zich inspireren door Jezus Christus en kiest de Bijbel als uitgangspunt en inspiratiebron. De levensbeschouwelijke grondslag is formeel verwoord in de statuten van de vereniging.

Download hier de statuten van de vereniging.

deel