Strategisch Beleid

In ons SBP zijn de ambities als een stip op de horizon geformuleerd. Om invulling te geven aan de strategische beleidspunten zijn er hoofddoelen per domein gesteld. Deze doelen zijn op verenigingsniveau beschreven en moeten in de verschillende school(jaar)plannen nader uitgewerkt worden. In alle scholen is het SBP aanwezig op een dusdanige wijze dat zowel het SBP als de school specifieke doelen visueel gemaakt zijn.

Klik hier om het strategisch beleidsplan 2023 - 2027 in te zien.

SBP 2023 2027.jpg

deel