Gildeleren

Gedurende het hele schooljaar wordt er op de Fiersscholen aandacht besteed aan talentontwikkeling. Onder talent wordt verstaan het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat van nature schijnbaar moeiteloos gaat en waar je energie van krijgt. Het onderwijs op de scholen wordt zoveel mogelijk afgestemd op datgene wat de leerlingen nodig hebben. Op deze manier kan iedereen meer uit zichzelf halen en zo zijn of haar talenten ontplooien. Want hoewel iedereen talenten heeft, zijn deze niet altijd direct zichtbaar.

Eén van de activiteiten om talenten te ontdekken en te stimuleren is het Gildeleren. Het gaat hierbij om leren over wat je kan, door kennis te maken met allerlei soorten activiteiten. Dat leidt tot een beter zelfinzicht en zelfvertrouwen doordat kinderen er achter komen dat ze meer kunnen dan ze ooit van zichzelf hadden gedacht.

Alle leerlingen krijgen over een periode van een aantal weken les van een “Gildemeester”. Deze “Gildemeesters” zijn expert in hun vakgebied en dragen hun kennis en ervaring over en maken zo de lessen extra interessant.

 

deel