Gesprekkencyclus

Periodiek worden er op professionele wijze gesprekken gevoerd met de leerkrachten: de gesprekkencyclus. Het doel hiervan is: leerkrachten te stimuleren om te reflecteren op hun eigen functioneren en verantwoordelijkheid te nemen voor hun persoonlijke professionele ontwikkeling; leerkrachten te stimuleren die dingen te doen die hun werkplezier en werkprestaties en de bredere schoolontwikkeling ten goede komen; periodiek het functioneren van de medewerker te beoordelen in rechtspositionele zin.

deel