Gesprekkencyclus

Welbevinden in je werk gaat hand in hand met goed personeelsbeleid. Een gesprek met je leidinggevende over je functioneren, je motivatie en werkplezier en je professionele ontwikkeling is een must; de leerkracht is de spil in het onderwijs aan de kinderen en de OOP-medewerkers zorgen voor de juiste ondersteuning zodat de scholen goed kunnen draaien.

Daar waar bij de klassieke gesprekkencyclus de focus ligt op het beoordelen van het functioneren van de medewerker ligt tegenwoordig in toenemende mate de focus op de ontwikkeling van de medewerkers en de school. Het onderwijs moet immers niet over oordelen gaan maar over (professionele) ontwikkeling. Net als het voor leerlingen belangrijk is geprikkeld te worden zich te blijven ontwikkelen en leren niet alleen als een cognitieve of papieren activiteit te zien, zo geldt dat ook voor medewerkers. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede.

We willen met behulp van onze gesprekkencyclus meer verantwoordelijkheid leggen bij de medewerker en zorgen dat de regie op loopbaanontwikkeling bij de medewerker ligt. Tijdens de gesprekken willen we een continue verbinding maken tussen ontwikkelingswensen van de medewerker en de schoolontwikkeling.

Lees hier onze gesprekkencyclus.

deel