Samenwerkingsverband  Veld Vaart & Vecht

Per 1 augustus 2014 ging het voormalig Samenwerkingsverband rond de Prof. Waterinkschool over in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ”Veld, Vaart & Vecht.“ Dit samenwerkingsverband bestaat uit vier afdelingen. De “Afdeling Hardenberg” wordt gevormd door de Christelijke basisscholen in de gemeente Coevorden en de Christelijke basisscholen in de gemeente Hardenberg.

Doel van het samenwerkingsverband en de “Afdeling Hardenberg” is de zorg zodanig te organiseren dat leerlingen, zolang dit mogelijk is, op hun eigen school kunnen blijven.

Binnen het samenwerkingsverband is een doorgaande lijn in de zorgvoorzieningen ontwikkeld, waarbij kinderen zo goed mogelijk een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doorlopen.

De “Afdeling Hardenberg” stimuleert de daartoe al in gang gezette ontwikkeling waarbij scholen en met name ook individuele leerkrachten steeds beter kunnen omgaan met verschillen in het leerniveau en de sociaal-emotionele ontwikkeling van met name die kinderen die extra zorg behoeven. Het zal duidelijk zijn dat de vertaling van de "grote lijn" per school verschillend is. Elke school ontwikkelt een eigen leercultuur (pedagogisch en didactisch).

Meer informatie vindt u op de website van het SWV Veld, Vaart & Vecht: www.veldvaartenvecht.nl

Klik hier om het afdelingsplan te downloaden.

deel