Klachtenregeling

Klachten zijn er altijd en overal, zo ook op onze scholen. Veel klachten blijken na geuit te zijn heel simpel op schoolniveau op te lossen. Op een zevental terreinen echter kunnen de klachten zo belangrijk zijn, dat hiervoor een aparte procedure is opgesteld hoe met deze klachten moet worden omgegaan. Deze terreinen zijn:

Seksuele intimidatie;
Agressie, geweld en pesten op school;
Discriminatie;
Kindermishandeling;
Sponsoring;
Onderwijskundig beleid;
Bestuursbeleid.

Heeft u dus een klacht op één van de bovengenoemde terreinen, dan moet deze klacht, het liefst schriftelijk en op naam, worden ingebracht. In de schoolgidsen van iedere school vindt u een beslisschema.

Lees hier de volledige klachtenregeling.

deel