Medewerkers zijn de spil van een organisatie. Zij bepalen voor een groot deel de kwaliteit. We streven ernaar dat medewerkers enthousiast, betrokken en gemotiveerd zijn. Het personeelstevredenheidsonderzoek brengt op professionele wijze de loyaliteit, betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers in kaart.

Een analyse van de tevredenheid van medewerkers is een goed startpunt om verbeterpunten voor onderwijskwaliteit te bepalen. Zo brengen we Fiers op een hoger niveau.

De uitslag van de verschillende beleidsterreinen wordt hieronder weergegeven.

Klik HIER om het hele rapport te lezen.

uitslag totaal.png

deel