Over Fiers

Fiers is de overkoepelende vereniging voor 8 Protestants Christelijke scholen in de Gemeente Coevorden. Deze 8 scholen hebben hun krachten en middelen gebundeld om te kunnen excelleren. De christelijke identiteit is richtinggevend voor de normen en waarden van waaruit we handelen. De scholen en hun personeelsleden bieden kinderen een veilige en uitdagende leergemeenschap waar ieder kind zich persoonlijk kan ontwikkelen en naar het volle vermogen kan leren.  

deel