Voor ouders

Kinderen brengen een groot deel van hun kindertijd door op de basisschool. Zij leren er veel en niet alleen taal en rekenen. Kinderen worden ook sociaal en emotioneel gevormd. Daarbij is de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs heel belangrijk. Leerlingen en hun ouders hebben vooral te maken met hun eigen school. Dat die school bij een vereniging hoort wordt bij inschrijving verteld. De vereniging brengt voordelen met zich mee voor elke school. Door de schaalgrootte en samenwerking is er meer mogelijk op verschillende gebieden.

Aanmelden/inschrijven

Ouders/verzorgers kunnen hun kinderen vanaf hun derde verjaardag aanmelden/inschrijven bij de school door contact op te nemen met de directeur. Ze kunnen bij hem of haar terecht voor informatie over het onderwijsaanbod of een rondleiding. Ook kunnen ze aan de directeur hun specifieke vragen stellen.

Ondersteuningsplatform

Om handen en voeten te geven aan Passend Onderwijs heeft Fiers een bovenschools ondersteuningsplatform ingericht. In dit platform zit o.a. de orthopedagoog van Fiers. Het platform richt zich op de ondersteuning aan schoolteams, individuele leerkrachten en ouders in die gevallen wanneer het kind/een groep leerlingen intensieve begeleiding nodig hebben.

Het bovenschools ondersteuningsplatform werkt samen met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Veld Vaart & Vecht, afdeling Hardenberg.

lees meer

SWV VVV

Per 1 augustus 2014 ging het voormalig Samenwerkingsverband rond de Prof. Waterinkschool over in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ”Veld, Vaart & Vecht.“ Dit samenwerkingsverband bestaat uit vier afdelingen. De “Afdeling Hardenberg” wordt gevormd door de Christelijke basisscholen in de gemeente Coevorden en de Christelijke basisscholen in de gemeente Hardenberg.

lees meer

Veiligheid

We bezitten over een veiligheidsplan. Het doel van het Veiligheidsplan is om de dreigingen te minimaliseren die de schooldoelstellingen nadelig beïnvloeden. Deze doelstelling wordt bereikt door de veiligheid van alle bij de school betrokkenen zo goed mogelijk te bevorderen en zo mogelijk alle vormen van agressie en geweld binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen. 

lees meer

Medisch handelen

Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast krijgen leerkrachten in toenemende mate het verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen.

lees meer

Privacy

Deze gedragsovereenkomsten zijn bedoeld voor alle werknemers, uitzendkrachten, invallers en stagiaires die in dienst zijn van onze vereniging ongeacht de contractduur of locatie waar zij werkzaam zijn. De eindverantwoordelijke is de algemeen directeur.

lees meer

Klachtenregeling

Het protocol dat wij hanteren is bedoeld voor alle werknemers, uitzendkrachten, invallers en stagiaires die in dienst zijn van onze vereniging ongeacht de contractduur of locatie waar zij werkzaam zijn. De eindverantwoordelijke is de algemeen directeur.

lees meer

deel