Jaarverslag

Het jaarverslag geeft een indruk van het gevoerde beleid over het afgelopen kalenderjaar en geeft een vooruitblik naar het lopende (boek)jaar. Het verslag bevat een aantal kengetallen met betrekking tot financiën en personeel en kan een bijdrage leveren aan de herijking of bijstelling van het beleid.

Klik hier om het jaarverslag 2021 te downloaden.
 

deel