Jaarverslag

Het jaarverslag geeft een indruk van het gevoerde beleid over het afgelopen kalenderjaar en geeft een vooruitblik naar het lopende (boek)jaar. Het verslag bevat een aantal kengetallen met betrekking tot financiën en personeel en kan een bijdrage leveren aan de herijking of bijstelling van het beleid.

Klik hier om het jaarverslag 2022 te downloaden.

Klik hier om het ALV verslag van 2022 te downloaden.

Klik hier om de uitnodiging ALV 9 oktober 2023 te downloaden.
 

deel