Jaarverslag

Middels het jaarverslag wil het bestuur u informeren over de ontwikkelingen binnen onze vereniging.
Door middel van dit verslag krijgt u inzicht in het reilen en zeilen van de vereniging, inclusief de gezamenlijke scholen over het jaar 2016.

Klik hier om het jaarverslag 2016 te downloaden.
Klik hier om de begroting van 2017 te downloaden.

deel