Bestuur

Elke school van de vereniging heeft een schoolkring, die bij voorkeur één lid afvaardigt naar het centrale bestuur. Ook niet-school gebonden leden hebben zitting in het bestuur. Er wordt bestuurd op hoofdlijnen: de algemene directeur ontwikkelt beleid met ondersteuning van de schooldirecteuren en onder eindverantwoordelijkheid aan het bestuur. Daarnaast stuurt hij de schooldirecteuren aan die het beleid vormgeven op de verschillende basisscholen.
 

 

.....

.....

 

.....

.....

.....

.....

.....

.....

deel