Sterke oplossingen

Scholen cluster

De negen scholen van onze vereniging zijn onderverdeeld in drie clusters. Hierdoor versterken we de onderlinge kwaliteiten en kunnen de scholen leerkrachten over en weer inzetten in leerteams. Ook ontwikkelingen binnen de scholen kunnen gezamenlijk in gang worden gezet, waarbij iedere school dit passend bij de eigen ontwikkeling vorm kan geven.

Lees meer

Peuterspeelzaal

Bij onze peuterspeelzalen krijgen kinderen van 2,5 tot 4 jaar gedurende één of meerdere dagdelen per week gestructureerde aandacht en begeleiding bij het individueel en samen spelen. Onder deskundige leiding zijn er diverse spelmogelijkheden waarbij aandacht wordt besteed aan het stimuleren van de sociale, emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling van uw peuter.

Lees meer

Manifesto

Kinderen die de lesstof snel beheersen en waar sprake is van meer- of hoogbegaafdheid hebben een aangepast aanbod nodig. De FIERS-scholen hanteren een protocol om te bepalen of een kind al dan niet meer- of hoogbegaafd is, zodat ook deze groep kinderen zich optimaal kan ontwikkelen.

Lees meer

Bieb op school

FIERS, de gemeente Coevorden en bibliotheken hebben de handen ineen geslagen voor kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs. Door een gezamenlijke strategie op te stellen en bewezen diensten en programma’s van de bibliotheken te benutten wordt de school omgevormd naar een ideale lees- en mediaomgeving. Een omgeving waarin lezen en (digitale) media volop de ruimte krijgen en waar aantoonbare resultaten worden geboekt.

Lees meer

Techniek

Na de komst van de Plusklas (Manifesto) is ons volgende doel techniekonderwijs een volwaardige plaats te geven in het lesprogramma.

Kernpunt van ons onderwijs is kinderen te stimuleren tot onderzoekend leren. Onderzoeken en ontwerpen zijn werkvormen waarmee verschillende doelen beoogd worden. Enerzijds leren kinderen (onderzoeks- en ontwerp-) vaardigheden, zoals goed waarnemen, vragen stellen, experimenten opzetten/uitvoeren, voorspellingen doen, problemen verkennen en verwoorden en oplossingen bedenken en beoordelen.

Lees meer

Theaterlessen

Leerlingen van de midden- en bovenbouw van de drie Christelijke basisscholen in Coevorden stad krijgen theaterlessen van een professionele theaterdocent. Binnen de lessen leren leerlingen niet alleen toneelspelen, maar wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van de motoriek en het lichamelijk bewustzijn van leerlingen. Daarnaast ligt de focus op het vergroten van de woordenschat en het effectief met elkaar samenwerken.

Lees meer

Roefelen

Roefelen is Vlaams en het betekent ontdekken of snuffelen. Groepjes kinderen snuffelen tijdens de Roefeldag aan de grotemensenwereld. En dat is leuk!

Lees meer

Naschoolse activiteiten

Samen met verschillende partners ontwikkelen een aantal FIERS scholen elk jaar een programma aanbod met naschoolse activiteiten, waarvoor leerlingen zich kunnen inschrijven. Kinderen krijgen zo de kans om kennis te maken met allerlei verschillende activiteiten en hun talent te ontdekken en ontwikkelen.

Lees meer

Schoolbus

De vereniging beschikt over en schoolbus die ingezet wordt om leerlingen te vervoeren.

Lees meer

deel