Sterk team

Ons handelen leidt tot een integere en transparante organisatiecultuur. Ieder werkt vanuit zijn eigen rol aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. We zorgen voor bekwaam en bevoegd personeel op alle scholen en maken het mogelijk dat het personeel haar bekwaamheid onderhoudt. De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening met de gestelde bekwaamheidseisen en beroepsprofielen en behaalde resultaten bij leerlingen. Zij krijgen daartoe voldoende gelegenheid.

De ontwikkeling van het personeel is gekoppeld aan de missie en de visie van de vereniging en aan de vastgestelde competenties. Deze competenties komen aan bod bij de gesprekkencyclus. Bij de gesprekkencyclus vormen de  competenties uit WMK het uitgangspunt. Daarmee borgen we dat de professionele ontwikkeling van de medewerkers een standaard onderdeel vormt van de gesprekkencyclus.

We streven er naar de scholen en daarmee de vereniging te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap, waarbij een groep professionals, individueel maar vooral collectief op een kritisch reflectieve wijze de eigen praktijk onderzoekt, met het doel die praktijk te verbeteren. Ontwikkeling, verandering en leren beginnen in gesprek met een ander, met andere woorden in dialoog. Dit gebeurt door kleine experimenten en proeftuintjes.

Gesprekkencyclus

Periodiek worden er op professionele wijze gesprekken gevoerd met de leerkrachten: de gesprekkencyclus. 

lees meer

Professionalisering

Leerkrachten kunnen zich op veel verschillende manieren professionaliseren.

lees meer

Coaching

Om optimale resultaten te behalen met leerlingen zijn de competenties van leerkrachten belangrijk. Coaching is een waardevol instrument om beginnende en ervaren leerkrachten te helpen bij hun verdere professionalisering.

lees meer

Werken bij Fiers

Fiers is regelmatig op zoek naar enthousiaste leerkrachten die als invaller aan de slag willen en op die manier mogelijk doorstromen naar een vaste baan.

lees meer

Nieuwsbrief

Een aantal keren per jaar wordt er een Fiers nieuwsbrief uitgegeven. Deze nieuwsbrief is bedoeld als schakel tussen de Vereniging/het bestuursbureau en alle personeelsleden.

lees meer

deel