Privacy

Het protocol dat wij hanteren is bedoeld voor alle werknemers, uitzendkrachten, invallers en stagiaires die in dienst zijn van onze vereniging ongeacht de contractduur of locatie waar zij werkzaam zijn. De eindverantwoordelijke is de algemeen directeur.

Het protocol geeft richtlijnen voor het gebruik van

  • Internet
  • Social media
  • E-mail
  • Sociaal emotionele vragenlijsten
  • Afspraken software leveranciers
  • Overdracht leerlinggegevens

Klik hier voor het privacy protocol.

De komende tijd zullen hier vastgestelde beleidsstukken en protocollen m.b.t. de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) gepubliceerd worden.

deel