Privacy

Informatiebeveiliging en privacy (IBP)

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en (meestal geautomatiseerde) informatievoorzieningen. Ook neemt de hoeveelheid informatie toe door ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Deze afhankelijkheid van ICT en gegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Het is van belang om adequate maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP) om de gevolgen van deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen.

Lees hier het beleid t.a.v. Informatiebeveiliging en Privacy.


Rechten van betrokkenen

Een belangrijk onderdeel van privacy gaat over de rechten die betrokkenen, zoals leerlingen of medewerkers, hebben. Die rechten moeten betrokkenen zelf kunnen uitoefenen binnen bepaalde termijnen. Dat betekent dat de school in een procedure moet regelen hoe betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen.

Lees hier de procedure rechten van betrokkenen.

Gedragscodes

Fiers vindt het belangrijk dat ICT en internet verantwoord worden gebruikt. In deze gedragscode staan een aantal gedragsregels die dit bevorderen. Iedereen die ICT en internet van Fiers gebruikt, moet zich houden aan deze regels.

Lees hier de gedragscode.

Privacy verklaringen

De privacyverklaring regelt de bescherming van de privacy van leerlingen en ouders/verzorgers bij het gebruik van hun persoonsgegevens. Het geeft inzicht in de rechten en verplichtingen van leerlingen en hun ouders van de school.

Lees hier de privacyverklaringen.

deel