Privacy

Lees hier het Privacy reglement.

Informatiebeveiliging en privacy (IBP)

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en (meestal geautomatiseerde) informatievoorzieningen. Ook neemt de hoeveelheid informatie toe door ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Deze afhankelijkheid van ICT en gegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Het is van belang om adequate maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP) om de gevolgen van deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen.

Lees hier het beleid t.a.v. Informatiebeveiliging en Privacy.


Rechten van betrokkenen

Een belangrijk onderdeel van privacy gaat over de rechten die betrokkenen, zoals leerlingen of medewerkers, hebben. Die rechten moeten betrokkenen zelf kunnen uitoefenen binnen bepaalde termijnen. Dat betekent dat de school in een procedure moet regelen hoe betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen.

Lees hier de procedure rechten van betrokkenen.

Protocol Datalekken

Het Protocol informatiebeveiligingsincidenten en datalekken sluit aan bij de uitgangspunten in het informatiebeveiligings- en privacy beleid van FIERS.
Dit protocol biedt een handleiding voor de professionele melding, beoordeling en afhandeling van beveiligingsincidenten en datalekken. Het doel hiervan is het voorkomen van beveiligingsincidenten en datalekken.

Lees hier het protocol datalekken.

Internet en socialmedia protocol

Deze gedragsovereenkomsten zijn bedoeld voor alle medewerkers, invallers en stagiaires die in dienst zijn van Fiers ongeacht de contractduur of locatie waar zij werkzaam zijn.
 

Lees hier het internet en socialmedia protocol

deel