Vertrouwenspersoon

Heb je te maken (gehad) met ongewenst gedrag of met een situatie waar je je niet prettig bij voelt? Ouders/verzorgers maar ook medewerkder van Fiers kunnen een externe vertrouwenspersoon raadplegen. 

De externe vertrouwenspersoon is dan wel betrokken bij Fiers, maar niet aan één van de scholen, het bestuurskantoor of het bestuur verbonden. De externe vertrouwenspersoon is dan ook altijd onafhankelijk.Binnen Fiers is mevrouw Godelein Wegter de externe vertrouwenspersoon.

Wat kan de externe vertrouwenspersoon voor jou doen?

  • Luisteren naar jouw verhaal;
  • Adviseren en ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen;
  • Waar nodig bemiddelen;
  • Nadere informatie geven over de klachtenprocedure;
  • Adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie;
  • Adviseren en ondersteunen bij aangifte bij de (zeden)politie;
  • Bijstand geven tijdens de klachtenprocedure;
  • Zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening.

Godelein Wegter
06 52 10 66 12
contact@godelein.nl  

 

deel