Voor ouders

Kinderen brengen een groot deel van hun kindertijd door op de basisschool. Zij leren er veel en niet alleen taal en rekenen. Kinderen worden ook sociaal en emotioneel gevormd. Daarbij is de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs heel belangrijk. Leerlingen en hun ouders hebben vooral te maken met hun eigen school. Dat die school bij een vereniging hoort wordt bij inschrijving verteld. De vereniging brengt voordelen met zich mee voor elke school. Door de schaalgrootte en samenwerking is er meer mogelijk op verschillende gebieden.

Aanmelden/inschrijven

Ouders/verzorgers kunnen hun kinderen vanaf hun derde verjaardag aanmelden/inschrijven bij de school door contact op te nemen met de directeur. Ze kunnen bij hem of haar terecht voor informatie over het onderwijsaanbod of een rondleiding. Ook kunnen ze aan de directeur hun specifieke vragen stellen.

deel