Scholencluster

De negen scholen van onze vereniging zijn onderverdeeld in drie clusters. Hierdoor versterken we de onderlinge kwaliteiten, kunnen de scholen leerkrachten over en weer inzetten in leerteams. Ook ontwikkelingen binnen de scholen kunnen gezamenlijk in gang worden gezet, waarbij iedere school dit passend bij de eigen ontwikkeling vorm kan geven.

Een voorbeeld van deze samenwerking is het portfolioleren en de invoering van Engels vanaf leerjaar 1. 

Portfolioleren

In het scholencluster CBS De Schutse, CBS Willem-Alexander en CBS De Wegwijzer hebben de schoolteams het portfolioleren uitgewerkt.

Bij het portfolioleren werken leerkrachten en kinderen samen. Kinderen verzamelen leerervaringen en vertellen hun verhaal hierbij, hierdoor krijgen de gegevens betekenis. Kinderen bedenken ook zelf op welke manier zij een leerervaring in het portfolio kunnen vastleggen. Leerkrachten moedigen kinderen aan om gegevens voor het portfolio te verzamelen, waardoor een verdieping van het leerproces ontstaat. Door het voeren van kindgesprekken zal de leerkracht haar/zijn coachende vaardigheden inzetten om de leerling naar een hoger niveau en/of volgende ontwikkelingsfase te brengen. Daarnaast zal de leerkracht ook blijven beoordelen. Het kind is en blijft echter eigenaar van het eigen ontwikkelingsproces.

Portfolioleren is ook een manier om het anders denken over leren in de praktijk te brengen. Leren is en wordt:

  1. van anderen informatie aannemen en  ontdekken en zelf onderzoeken en experimenteren.
  2. wat je zelf doet en samen in interactie met anderen.
  3. kennis en vaardigheden  opdoen, nadenken over hoe en wat je leert.
  4. oefenen en herhalen, begrijpen van complexe en betekenisvolle situaties  en processen.
  5.  een kwestie van denken (cognitie), van willen (motivatie) en voelen (emotie).
  6. vragen om ondersteuning (structuur en regelmaat), om uitdaging, prikkeling van de nieuwsgierigheid en  het wekken van verwondering.
  7. vragen om instructie en sturing, zodat de kinderen leren hun leerprocessen zelf te  sturen.
  8. een houding van  zelfstandigheid en van zelfverantwoordelijkheid.
  9. logisch geordende  leerinhouden met een helder besef van doelen die je nastreeft.
  10. van jezelf, zodat wat je geleerd heb, je op een verantwoorde wijze  te gebruiken.

Engels

Het team van CBS Paul Kruger geeft vanaf leerjaar 1 het vak Engels. Zij hebben gekozen om te werken vanuit de principes van Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Dit betekent dat basisscholen hun leerlingen vanaf groep 1 vreemdetalenonderwijs aanbieden.

In praktijk betekent dit dat in alle groepen minimaal 1 uur per week Engels wordt gegeven, vaak verdeeld over meerdere momenten. De hele les wordt in het Engels gegeven en tijdens de les staat er een Engelse ´table flag´ op tafel om het verschil in voertaal duidelijk te maken.

Er wordt tijdens de lessen gebruik gemaakt van het principe TPR (Total Physical Response). Deze theorie gaat ervan uit dat leerprocessen pas effectief verlopen en kennis wordt verankerd als ook visuele, auditieve en fysieke waarneming worden aangesproken. Dit impliceert dat het gebruik van liedjes, dansjes, spelletjes en drama essentieel is bij het leren van een taal.

Bij de invoering van het vak Engels wordt het schoolteam begeleid door een extern deskundige. Intern is één van de leerkrachten opgeleid tot vakspecialist Engels.

Ook de schoolteams van CBS De Wegwijzer en CBS Mijndert v.d. Thijnen zijn gestart met de invoering van het vak Engels. Deze schoolteams worden geschoold door dezelfde extern deskundige en ook de vakspecialist Engels van CBS Paul Kruger wordt in dit proces ingezet.

deel