Theaterlessen

Leerlingen van de midden- en bovenbouw van de drie Christelijke basisscholen in Coevorden stad krijgen theaterlessen van een professionele theaterdocent.

Binnen de lessen leren leerlingen niet alleen toneelspelen, maar wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van de motoriek en het lichamelijk bewustzijn van leerlingen. Daarnaast ligt de focus op het vergroten van de woordenschat en het effectief met elkaar samenwerken.

Spelen, dansen en theater maken moet je actief beleven en het geeft plezier, maar ook inzicht . Kinderen ontdekken spelenderwijs nieuwe vormen van samenwerken en leren op een anderen manier naar elkaar kijken, creatief te denken en zich op een prettige manier te presenteren.

Waarom theater lessen op school?

  • Omdat leerlingen van theater en dans actief en alert worden.
  • Door een reeks creatieve opdrachten leren kinderen gevoel en ervaringen uit te drukken. Ze ontdekken op verbale en non-verbale manier aandacht te hebben voor taal, woordenschat en lichaamstaal: de kracht, de flexibiliteit en de zeggingskracht ervan.
  • Theater en dans draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen tot nieuwsgierige, mensen.
  • Samen één groep worden, in taal en beweging, zowel verbaal als non verbaal, is een bijzondere ervaring, goed voor de sociale harmonie in de groep en op school.

De lessen worden verzorgd door Garage TDI. Klik hier voor meer informatie.

deel