Sterk voor elkaar

Schoolbus

De vereniging beschikt over en schoolbus die ingezet wordt om leerlingen van de voormalige basisschool CBS Rehoboth (Gees) te vervoeren naar de fusieschool CBS De Wegwijzer. (Geesbrug)

Daarnaast wordt de bus ook gebruikt om leerlingen te vervoeren naar en van excursies, voor de techniekklas, Manifesto, enz.

 

Scholencluster

De negen scholen van onze vereniging zijn onderverdeeld in drie clusters. Hierdoor versterken we de onderlinge kwaliteiten, kunnen de scholen leerkrachten over en weer inzetten in leerteams. Ook ontwikkelingen binnen de scholen kunnen gezamenlijk in gang worden gezet, waarbij iedere school dit passend bij de eigen ontwikkeling vorm kan geven.

Een voorbeeld van deze samenwerking is het portfolioleren en de invoeren van Engels vanaf leerjaar 1. 

lees meer
 

Ondersteuningsplatform

Om handen en voeten te geven aan Passend Onderwijs heeft Fiers een bovenschools ondersteuningsplatform ingericht. In dit platform zit o.a. de orthopedagoog van Fiers. Het platform richt zich op de ondersteuning aan schoolteams, individuele leerkrachten en ouders in die gevallen wanneer het kind/een groep leerlingen intensieve begeleiding nodig hebben.

Het bovenschools ondersteuningsplatform werkt samen met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Veld Vaart & Vecht, afdeling Hardenberg.

lees meer

 

deel