Sterk team

Fiers gaat voor voorwaarden die het goed functioneren van mensen op onze scholen mogelijk maken. Hierbij worden de volgende instrumenten ingezet:

  1. Gesprekkencyclus:
  2. Functiemix: inzet van specialisten en ervaringsdeskundigen op ieder vakgebied. Zo is er ook een ondersteuningsteam voor zorg en begeleiding ingesteld.
  3. Ziekteverzuimcijfers: Ziek zijn is beter worden. Begeleiding is gericht om sterker terug te komen.

Fiers gaat voor een professioneel leergemeenschap: leerkrachten die willen leren en verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling, ten gunste van de verenigings- en teamontwikkeling. Jaarlijks wordt bovenschools scholingsmogelijkheden op individueel of op teamniveau aangeboden. Budget voor scholing wordt standaard in de begroting opgenomen

Fiers gaat voor mensen die willen werken in een lerende organisatie; elkaar willen en kunnen aanspreken. 

Aanspreekcultuur:

  • Collegiale consultatie
  • Netwerkoverleg leerstofjaargroepen
  • Intervisie

Verantwoording geven en afleggen:

  • Interscolaire audits
  • Scholenkoppels
     

‘Jij mag zijn zoals je bent,

om te worden die je bent,

maar nog niet kunt zijn.

En je mag het worden

op jouw wijze en op jouw uur.’

(Anna Terruwe)

deel