Lid worden?

Samen betalen, samen denken, samen sturen

Fiers is een vereniging. Ouders, verzorgers en belangstellenden kunnen lid of donateur worden van de vereniging. De leden van de vereniging bepalen mede de ontwikkelingen van het christelijk onderwijs in de gemeente Coevorden. Dit kan o.a. door aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering en/of lid te zijn van de schoolkring/medezeggenschapsraad of u beschikbaar te stellen voor een functie in het bestuur. De contributie bedraagt minimaal € 5 per jaar. Het lidmaatschap is niet verplicht.

Donateur

Het is mogelijk om donateur te worden van de vereniging. Dit geldt voor mensen die geen lid willen worden, maar toch zowel de vereniging als de school van hun kind extra willen ondersteunen. Hier gelden dezelfde bedragen en afspraken als bij de contributie.

Stemrecht

Het verenigingslidmaatschap geldt per ouder. Besluiten beide ouders lid te worden, dan hebben beiden stemrecht. Een ouderpaar betaalt dan twee keer de minimale contributie (= € 5 per lid/donateur)
Ouders van wie de kinderen al op school zitten en die nog geen lid zijn van de schoolvereniging, kunnen zich aanmelden als ze dat wensen. Hiervoor kunnen zij bij de directie van de school terecht.

Ouderbijdrage

De contributie is iets anders dan de ouderbijdrage. De contributie is voor de schoolvereniging en de ouderbijdrage is voor de schoolactiviteiten waar leerlingen aan deelnemen.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met de directeur van uw school. U kunt zich ook direct inschrijven:

INSCHRIJFFORMULIER donateur

INSCHRIJFFORMULIER leden

deel