Ledenraad

De ledenraad binnen Fiers functioneert als klankbord voor het bestuur. De ledenraad wordt gevormd door ouders van de scholen, die uit belangstelling en/of omdat zij deel uitmaken van de schoolkring. De directeuren van de scholen maken eveneens deel uit van deze raad. Door deze bijeenkomsten krijgen de leden ook zicht op de ontwikkelingen op de verschillende scholen en worden initiatieven met elkaar gedeeld.

De ledenraad komt een aantal keren per jaar bijeen. 
Thema’s waarover in de ledenraad de afgelopen jaren is gesproken, zijn:

  • de plaats van iedere school in de wijk of dorp;
  • het profiel van de vereniging à wie willen wij zijn en hoe ziet onze omgeving ons;
  • profilering van de scholen;
  • de nieuwe naam van de vereniging;
  • communicatie en de inzet van nieuwe (digitale) middelen.
deel